Sprawdź naszą ofertę

Na przestrzeni lat udało nam się opracować szeroki wachlarz usług wykonywanych przez naszą firmę. 

Oczyszczanie ścieków może być bezproblemowe i ekonomiczne. Przekonaj się korzystając z usług naszej firmy. 

Budujemy nowe oraz modernizujemy stare sieci kanalizacyjne i wodociągowe. Bez problemu podłączymy Twój dom do miejskiej czy gminnej sieci. 

W swojej ofercie posiadamy również roboty elektroenergetyczne. Zadzwoń i zapytaj, jakie rozwiązanie możemy Ci zaoferować.

OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

Po wstępnej rozmowie i przeanalizowaniu inwestycji doradzimy rodzaj oraz sposób zamontowania instalacji.

PRZYDOMOWA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

Wyeliminowanie ścieków odprowadzanych z domów jednorodzinnych i wielorodzinnych itp. w oparciu o procesy biologiczno-fizyczne. Nieczystości odprowadzane są do osadnika glinianego, gdzie ulegają procesom neutralizującym.

PRZYDOMOWA BIOLOGICZNA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW

Biologiczne oczyszczalnie korzystają z samooczyszczającego się złoża biologicznego i osadu czynnego. Są to oczyszczalnie przyjazne dla środowiska.

SZAMBO SZCZELNE

Są to zbiorniki bezodpływowe do gromadzenia nieczystości. Wybierane najczęściej w przypadku małej ilości ścieków, wysokiego poziomu wód gruntowych lub braku możliwości podłączenia do kanalizacji.

SEPARATOR TŁUSZCZU

Zgodnie z obowiązującymi przepisami separatory muszą być zamontowane we wszystkich zakładach, w których produkowane są ścieki wytwarzające tłuszcz.

PRZEMYSŁOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

Stosowane są do oczyszczania ścieków z całych osiedli lub małych miejscowości (nawet do 2000 osób), a także z pojedynczych gospodarstw. Stosowane są również przy obiektach hotelarskich i gastronomicznych, stacjach benzynowych czy instytucjach publicznych (szkoły, szpitale), zakładach przemysłowych. 

DORADZTWO

Wybierzemy najkorzystniejsze rozwiązanie problemu ścieków w miejscu, które wskażesz. Pomożemy dobrać oczyszczalnię oraz elementy niezbędne do montażu.

PROJEKT

Dostarczymy ci wszystkie dane potrzebne do wpisania oczyszczalni do projektu domu. Możemy także zająć się sprawami urzędowymi, zaczynając od zgłoszenia w Urzędzie Gminy.

MONTAŻ

Na życzenie klienta montujemy system we wskazanym miejscu. Nasi pracownicy poinstruują cię, w jaki sposób powinieneś dalej dbać o oczyszczalnię.

SERWIS

Korzystając z usług naszej firmy masz zapewnioną gwarancję producenta wybranego systemu. Pomożemy ci również w bieżących naprawach i konserwacjach.

KANALIZACJA I SIECI WODOCIĄGOWE

BUDOWA, MODERNIZACJA SIECI KANALIZACYJNYCH

Oprócz budowy nowych sieci kanalizacyjnych, zajmujemy się modernizacją – poprawą stanu technicznego istniejącej już sieci. 

WYKONAWSTWO, MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWYCH

Budujemy nowe sieci wodociągowe, modernizujemy/rozbudowujemy już istniejące.

WYKONANIE MELIORACJI, DRENAŻY ODWADNIAJĄCYCH TEREN, HYDROIZOLACJI

W zależności od stanu gruntów, dobieramy odpowiednie usługi melioracyjne. 

NIWELACJA TERENU, ZAGOSPODAROWANIE WODY DESZCZOWEJ

Wyróżniamy głównie dwa sposoby wykorzystania wody deszczowej: praca na zewnątrz(ogródek, mycie samochodu) oraz wykorzystanie wody wewnątrz budynku.

BUDOWA ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH

Zbiorniki retencyjne, czyli sztucznie wytworzone zbiorniki wodne, których celem jest zatamowanie wód rzecznych. Wodę pozostającą w zbiorniku można wykorzystać ponownie np. do podlewania gleby. 

BUDOWA PRZEPOMPOWNI ŚCIEKÓW

Chcąc mieć pewność, że system kanalizacyjny będzie działał sprawnie i ekologicznie należy pamiętać o zamontowaniu prawidłowo dobranej przepompowni ścieków. 

PRACE
ENERGETYCZNE

Zajmujemy się budową i modernizacją sieci energetycznych oraz budową linii napowietrznych. 

Wykonując prace elektro-energetyczne współpracujemy z dwoma firmami dostarczającymi energię – Energa i Enea.